Tertuqa 35

Tertuqa 35 ikompli jżomm lit-telespettaturi aġġornati bl-aħħar tagħrif u kummenti kritiċi dwar films ġodda.  It-tagħrif hu megħjun b’xeni, intervisti mal-protagonisti u features minn fuq is-sett meta kien qed jinħadem il-film.  Il-programm joffri wkoll mumenti ta’ nostalġija dwar films tal-passat magħżula mit-telespettaturi.  Jippreżentaw Mario Azzopardi u Dr Myrna Azzopardi.

Episode #40

Ixxandar: 2 ta' Lulju 2022
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 12 ġurnata
30 minuta