Realta’

Realtà huwa programm li jilqa’ bord ta’ professjonisti li jiddibattu u janalizzaw kwistjonijiet u suġġetti kurrenti li jvarjaw minn affarijiet soċjali għal edukattivi u politiċi. L-iskop tiegħu huwa li jżomm lill-udjenza infurmata sewwa dwar dak li jkun qed jiġri.

Episode #40

Ixxandar: 29 ta' Ġunju 2022
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 9 ġurnata
70 minuta