Realta’

Realtà huwa programm li jilqa’ bord ta’ professjonisti li jiddibattu u janalizzaw kwistjonijiet u suġġetti kurrenti li jvarjaw minn affarijiet soċjali għal edukattivi u politiċi. L-iskop tiegħu huwa li jżomm lill-udjenza infurmata sewwa dwar dak li jkun qed jiġri.

Episode #16

Ixxandar: 10 ta' Jannar 2022
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 1 ġurnata
90 minuta