Naqraw Flimkien

Naqraw Flimkien hu programm televiżiv immirat għal tfal ta’ bejn it-3 snin u l-11 il-sena. Matul din is-sensiela televiżiva se jinqraw kotba b’mod interattiv fejn it-tfal jiġu motivati sabiex jitħeġġu jaqraw aktar. Produzzjoni ta’ PBS u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu taħt id-direzzjoni ta’ Vanessa Vella.

Episode #194

Ixxandar: 23 ta' Ġunju 2022
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 3 ġurnata
10 minuta