Mill-Palazz

Din is-sensiela kulturali hija maħsuba biex, tqarreb lil-udjenza lejn l-istorja ta’ pajjiżna, tiċċelebra l-identità Maltija, u tixpruna apprezzament dwar din il-binjiet storiċi.

Episode #38

Ixxandar: 19 ta' Ġunju 2022
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 349 ġurnata
15 minuta

Aktar Episodji