Kunjomijiet

KUNJOMIJIETNA ser jiffoka fuq l-aktar kunjomijiet komuni illi huma indikattivi ferm tal-istorja multikulturali ta’ pajjiżna.  Flimkien ser niskopru kif dawn waslu fi gżiritna fi żminijiet diffiċli kemm storikament kif ukoll lingwistikament.

Episode #28

Ixxandar: 10 t'April 2021
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 11 ġurnata
10 minuta