Etimoloġija

Etimoloġija huwa programm ġdid li se juri l-oriġini ta’ kelmiet Maltin. Jippreżenta Yendrick Cioffi.