Culhat al Belt

Fl-ewwel ċentinarju mis-Sette Giugno, Television Malta jippreżenta dokumentarju storiku dwar dak li seħħ f’Malta bejn tmiem l-1918 u l-ewwel sitt xhur tal-1919.  Imsejjes fuq ix-xhieda ta’ persuni li għexu direttament dawk il-ġrajjiet, id-dokumentarju jipproponi li l-protesti tas-7 ta’ Ġunju 1919 kienu premeditati.  Jsostni wkoll it-teżi li f’dawk ix-xhur, il-protesti fil-Belt Valletta kienu pjuttost komuni hekk kif Maltin minn klassijiet soċjali differenti, inkluż ħaddiema u studenti, kienu jsemmgħu leħinhom dwar l-għelt tagħhom.  Maqsum f’erba partijiet, kull episodju jibda b’esperjenza jew tnejn ta’ individwi li għexu s-Sette Giugno.

Fost l-oħrajn  is-Supretendent tal-Pulizija Ruggiero Lapira jirrakkonta x’seħħ fil-Belt fil-25 ta’ Frar; l-iskrivan tal-Gvern Henry Casolani jwissi dwar “forza sigrieta” li kienet hejjiet pjan għal protesti kbar fil-Belt Valletta għas-7 ta’ Ġunju; l-istudent Joseph Manche jirrakkonta kif ra s-suldati Ingliżi jiftħu n-nar fuq il-folla tal-Maltin fi Triq l-Ifran u qatlet żewġ Maltin; u l-martri Carmelo Abela jirrakkonta minn fuq is-sodda tal-mewt dwar kif safa vittma ta’ daqqa’ ta’ bajonetta quddiem Palazzo Ferreria nhar il-Ħadd 8 ta’ Ġunju filgħaxija.  Id-dokumentarju huwa mżewwaq ukoll b’intervisti ma’ storiċi u b’anedotti partikolari u uniċi minn qraba ta’ persuni li għexu l-ġrajjiet tas-Sette Giugno.

‘Culhat al Belt’ huwa dokumentarju bi produzzjoni eżekuttiva ta’ Mario Xuereb f’isem Television Malta b’kollaborazzjoni mal-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta, Heritage Malta u l-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali.