Common Sense

Matul il-programm l-udjenza se tingħata informazzjoni siewja dwar kif wieħed jista’ jindirizza, kuljum, sitwazzjonijiet ta’ saħħa mentali. Permezz ta’ illustrazzjonijiet ħfief u lista ta’ pariri punt b’punt, l-udjenza tingħata informazzjoni xjentifika mingħajr ma tuża wisq il-lingwaġġ mediku.

Episode #18

Ixxandar: 25 ta' Jannar 2022
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 15 ġurnata
15 minuta